RO    EN        

current page: Advocacy          


Despre advocacy...

Originile termenului "advocacy" le găsim în procesul de dezvoltare a democraţiei pluraliste şi participative din statele cu tradiţie democratică. În societăţile unde există un istoric al libertăţii de asociere, al libertăţii de exprimare şi informare, cetăţenii desfăşoară activităţi independente de cele guvernamentale, nu de puţine ori ajungând chiar în situaţii conflictuale cu cei care deţin puterea politică sau economică. Ei sunt conştienţi de drepturile pe care le au şi de responsabilităţile puterii pe care au ales-o pentru a-i guverna, ei sunt conştienţi că sfera politicilor publice depăşeşte cadrul partidelor politice şi a instituţiilor statului. De aceea desfăşoară activităţi de advocacy, activitate prin care încearcă să influenţeze puterea şi politicile publice, implicandu-se în procesul de luare a deciziei.

Termenul de "advocay" în limba engleză se referă la procesul de implicare a membrilor comunităţii pentru promovarea schimbărilor în societate, prin influenţarea activităţii autorităţilor publice. Sunt tot atâtea definiţii pentru advocacy, câte grupuri şi organizaţii practică această activitate. Cu toate acestea, există un limbaj comun şi concepte specifice:

  • Advocacy este un proces, care se desfăşoară pe perioade de timp diferite (uneori lungi, alteori scurte), incluzând strategii de influenţare (un set de activităţi având obiective bine definite) a partenerilor sociali şi a responsabililor politici;
  • Advocacy are întotdeuna ca rezultat dorit influenţarea politicilor, legilor, reglementărilor, programelor, finanţărilor publice, care să determine schimbări pozitive pentru societate, comunitate sau un grup semnificativ de cetăţean;

Alături de aceste definiţii, elementele caracteristice pentru activitatea de advocacy sunt:

  • Un actor vizibil, un ONG sau un grup de ONG-uri,  care desfăşoară activităţi în interesul unui grup de oameni dezavantajaţi şi care se impune ca apărător legitim al intereselor acestui grup;
  • Un beneficiar al activităţii de advocacy, reprezentînd un grup dezavantajat ale cărui drepturi sau nevoi sunt ignorate, neglijate sau încălcate cu bună ştiinţă de către autoritatea publică, şi care este reprezentat de ONG sau grupul de ONGuri deoarece nu are puterea şi posibilitatea de a se organiza pentru a-şi apăra aceste drepturi/nevoi;
  • O problemă/situaţie conflictuală, ce constituie tema activităţii de advocacy, creată de autoritatea publică prin ignorarea, neglijarea sau încălcarea cu bună ştiinţă a drepturilor-nevoilor grupului dezavantajat;
  • Un oponent, autoritatea publică, reprezentată de persoane sau instituţii publice, care ignoră, neglijează sau nu respectă cu bună ştiinţă nevoile şi drepturile grupului dezavantajat, beneficiarul procesului de advocacy;
  • O viziune clară asupra unei schimbări pozitive durabile, în favoarea grupului beneficiar (incluzând scop şi obiective specifice) - care să ducă la rezolvarea problemei sau situaţiei conflictuale, prin respectarea drepturilor legitime ale grupului beneficiar de către autoritatea publică responsabilă;
  • Strategii ale procesului de advocacy (set de activităţi prin care vor fi atinse scopul şi obiectivele) implicând acţiuni publice în vederea influenţării deciziilor autorităţii publice privind recunoaşterea problemei cu care se confruntă grupul dezavantajat şi acceptarea legitimităţii şi soluţiilor propuse de ONGurile care le reprezintă interesele.

Pentru organizaţiile neguvernamentale activitatea de advocacy este în primul rând un proces de definire şi de apărare a unor drepturi/nevoi, ale cetăţenilor sau ale unor grupuri de cetăţeni dezavantajaţi, drepturi care sunt ignorate, ameninţate sau încălcate de către cei care deţin puterea, dar este în acelaşi timp şi un proces de educare privind legitimitatea acestor drepturi.

 

MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL ADVOCACY

Titlul proiectului: „ÎMPOTRIVA LEGALIZĂRII PROSTITUŢIEI”

Organizaţia care l-a derulat: Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România – A.P.F.R.

Link: http://www.apfr.ro/

 

Titlul proiectului: „LEGISLATIVE PRIVIND VIOLENŢA ÎN FAMILIE”

Organizaţia care l-a derulat: Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România – A.P.F.R.

Link: http://www.apfr.ro/ - APFR - model de succes in lansarea unei legislatii (doc)

 

Titlul proiectului: „COMPLETAREA LEGII 217/2003 CU MĂSURA DE SIGURANŢĂ A ORDINULUI DE RESTRICŢIE ÎN CAZURILE DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE”

Organizaţia care l-a derulat: Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România – A.P.F.R.

Link: http://www.apfr.ro/ - proiecte – arhivă – 2005-2006

 

Titlul proiectului: „INCLUSIVE PRACTICES FOR LEARNERS WITH DISABILITIES”  Organizaţia care l-a derulat: Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România – A.P.F.R.

Link: http://www.apfr.ro/ - proiecte – arhivă - 2005-2006

 

Titlul proiectului: „CENTRUL DE INFORMARE, INTERVENŢIE ŞI CERCETARE ASUPRA LEGISLAŢIEI ŞI PRACTICII JUDICIARE CARE PROTEJEAZĂ DREPTURILE FEMEII ÎN ROMÂNIA”

Organizaţia care l-a derulat: Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România – A.P.F.R.

Link: http://www.apfr.ro/ - proiecte – arhivă – 2001-2002

 

Titlul proiectului: „ADVOCACY PENTRU RESPECTAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DISABILITĂŢI MINTALE INSTITUŢIONALIZATE”

Organizaţia care l-a derulat: Centrul de Resurse Juridice

Link: http://www.crj.ro/pleduarie.php

 

Titlul proiectului: „ADVOCACY PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII IN ROMANIA”  

Organizaţia care l-a derulat: Asociatia ACCEPT

Link: http://accept-romania.ro

 

 

design by ocswere