RO    EN        

current page: Despre noi      

 

ONG PROACTIV - Promovare, Acţiune şi Instruire  pentru ONG-uri”

       

 

        Durata proiectului: în perioada 1 decembrie 2007 – 30 septembrie 2008, Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România derulează proiectul   “ONG PROACTIV- Promovare, Acţiune şi Instruire  pentru ONG-uri” finanţat cu suma de 46,132.75 Euro, de către Uniunea Europeană prin Programul Phare 2005 Consolidarea democraţiei în România – Componenta 2 - Democraţie, drepturile omului, statul de drept, independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei.

 

        Proiectul “ONG PROACTIV- Promovare, Acţiune şi Instruire  pentru ONG-uri” îşi propune să crească capacitatea de advocacy a organizaţiilor neguvernamentale din România active în domeniul drepturilor omului prin programe de training, consultanţă şi informare.

 

        Obiectivele proiectului urmăresc ca: 15 organizaţii neguvernamentale din România active în domeniul drepturilor omului să-şi dezvolte capacităţi de monitorizare şi advocacy prin desfăşurarea unui program de training, pe o perioadă de şase luni (1), 30 de ONG-uri din România active în domeniul drepturilor omului să beneficieze de servicii de consultanţă pe probleme de monitorizare şi advocacy începând cu a patra lună de proiect (2), 1000 de ONG-uri din România să fie informate despre importanţa proceselor de monitorizare şi advocacy în activitatea de watchdog, prin desfăşurarea unei campanii de informare la nivel naţional, în ultimele cinci luni de proiect (3).

 

        Activităţile proiectului se adresează organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul drepturilor omului şi vor fi implicate în mod direct peste 1000 de organizaţii din toată ţara (15 ONG-uri instruite, 30 de ONG-uri beneficiare ale serviciilor de consultanţă, 1000 de ONG-uri informate). Beneficiari finali vor fi grupurile ţintă ale organizaţiilor neguvernamentale vizate de proiect şi instituţiile publice cărora li se adresează programele de monitorizare şi advocacy. Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, se va forma echipa de proiect, se va elabora programul de formare pentru ONG-uri şi va fi editat un manual de training, vor fi selectate 15 organizaţii neguvernamentale pe baza aplicaţiilor, se va desfăşura programul de training pe trei etape (instruire, supervizare şi follow up), se vor elabora modele de bune practici în domeniu, va fi realizat web site-ul proiectului ca resursă deschisă pentru organizaţiile şi persoanele interesate, se vor furniza servicii de consultanţă, va fi constituită o bază de date a ONG-urilor beneficiare, se vor crea materiale informaţionale, şi va avea loc o amplă campanie de informare cu titlul „Ai dreptul să ştii!”.    

 

        Principalele rezultate vor fi: 2 module de training pentru ONG-uri în domeniul monitorizării şi activităţii de advocacy, un manual de training pe monitorizare şi advocacy editat în 200 de exemplare, o bază de date cu organizaţii neguvernamentale active din ţară, o bază de date cu informaţii şi bune practici pe monitorizare şi advocacy, un website cu resursele şi rezultatele proiectului care va fi şi mijloc de comunicare şi consiliere pentru ONG-uri, un clip video pentru încurajarea societăţii civile de a acţiona ca watchdog, 500 de afişe cu mesajele campaniei “Ai dreptul să ştii”, 2000 de pliante despre monitorizare şi advocacy, 50 de apariţii în presa scrisă şi audio-vizuală, 15 ONG-uri formate în domeniul monitorizării, 30 de ONG-uri beneficiare ale serviciilor de consultanţă, şi peste 1000 de ONG-uri din ţară informate şi încurajate să acţioneze ca watchdog.Calendar:

Calendarul activităţilor:

 

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pregătirea activităţii 1.1

Formarea echipei de proiect în prima lună de proiect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea activităţii 1.1

Formarea echipei de proiect în prima lună de proiect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea activităţii 1.2

Elaborarea programului de capacitare a ONG-urilor privind monitorizarea şi advocacy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea activităţii 1.2

Elaborarea programului de capacitare a ONG-urilor privind monitorizarea şi advocacy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea activităţii 1.3

Selecţia a 15 ONG-urilor din România active în domeniul drepturilor omului pentru a participa la programul de dezvoltare a capacităţii de monitorizare şi advocacy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea activităţii 1.3

Selecţia a 15 ONG-urilor din România active în domeniul drepturilor omului pentru a participa la programul de dezvoltare a capacităţii de monitorizare şi advocacy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea activităţii 1.4

Desfăşurarea programului de dezvoltare a capacităţii pe monitorizare şi advocacy a 15 ONG-uri active în domeniul drepturilor omului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea activităţii 1.4

Desfăşurarea programului de dezvoltare a capacităţii pe monitorizare şi advocacy a 15 ONG-uri active în domeniul drepturilor omului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea activităţii 2.1

Colectarea unor informaţii, exemple, bune practici în domeniu, ca bază de resurse pentru organizaţiile interesate de activităţi de monitorizare şi advocacy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea activităţii 2.1

Colectarea unor informaţii, exemple, bune practici în domeniu, ca bază de resurse pentru organizaţiile interesate de activităţi de monitorizare şi advocacy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea activităţii 2.2

Construirea unui site open source în domeniul monitorizării şi advocacy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea activităţii 2.2

Construirea unui site open source în domeniul monitorizării şi advocacy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea activităţii 2.3

Oferirea de consultanţă pentru ONG-uri în domeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea activităţii 2.3

Oferirea de consultanţă pentru ONG-uri în domeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea activităţii 3.1

Realizarea unei baze de date a ONG-urilor vizate de campania de informare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea activităţii 3.1

Realizarea unei baze de date a ONG-urilor vizate de campania de informare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea activităţii 3.2

Realizarea materialelor promoţionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea activităţii 3.2

Realizarea materialelor promoţionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea activităţii 3.3

Desfăşurarea campaniei de informare pentru ONG-uri „Ai dreptul să ştii!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea activităţii 3.3

Desfăşurarea campaniei de informare pentru ONG-uri „Ai dreptul să ştii!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important:

        Conform bazei de date cu ONG-urile din cele 8 regiuni de dezvoltare din România, aflată  pe site-ul Asociatiei eRomania Gateway (eRG), organizaţiile care oferă servicii sociale sunt în număr de 2461, iar în domeniul drepturilor omului şi educaţiei sunt înregistrate un număr de 3876 de organizaţii neguvernamentale. Aceasta corespunde şi cu “Documentul de programare multianuală 2003-2007 a sectorului Societate civilă”, publicat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile care arată că dintr-un număr de 20 000-30 000 (cu o rată de creştere anuală de 10%) de organizaţii neguvernamentale existente în România, numai un număr între 2 500 şi 7 000 dintre acestea sunt active. De asemenea, conform aceluiaşi studiu, sectorul nonprofit din România rămâne unul predominant urban: “din numărul total de ONG-uri, cele localizate în mediul rural reprezintă între 10% si 14%. Şi distribuţia geografică rămâne una inegală, judeţele din sud-estul României, de exemplu, prezentând o rată foarte scăzută a vieţii asociative”. Astfel, dintre ONG-urile active doar un număr de 125 sunt înregistrate ca desfăşurând activităţi de advocacy, multe acţionând în domeniul persoanelor cu dizabilităţi, protejarea mediului sau programe care vizează tinerii, potrivit bazei de date a organizaţiei CENTRAS. Deşi numărul acestora nu este foarte mare, aşa cum arată “Documentul de programare multianuală 2003-2007 a sectorului Societate civilă“, “ONG-urile din România au înregistrat succese notabile în sensibilizarea opiniei publice, prin organizarea unor campanii de presă şi a unor dezbateri publice, pe teme ca: protecţia mediului, violenţa domestică, reforma electorală, sănătate”. Cu toate că “furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri continuă să se extindă, atât din punct de vedere teritorial, cât şi al ariei de servicii oferite, iar organizaţiile au început să sensibilizeze opinia publică cu privire la problemele sociale, intervenţiile ONG-urilor referitoare la schimbările legislative şi ale politicilor publice nu au atins încă rezultatele scontate”. Aceasta se datorează, aşa cum subliniază şi raportul de mai sus, atât serviciilor furnizate, care nu corespund întotdeauna nevoilor, cât şi capacităţii limitate a ONG-urilor româneşti de a-şi extinde aria serviciilor oferite şi de a creşte numărul beneficiarilor.

 

        Proiectul “ONG PROACTIV- Promovare, Acţiune şi Instruire  pentru ONG-uri” îşi propune extinderea expertizei dobândite de APFR în domeniile monitorizarii şi advocacy la nivelul altor ONG-uri care luptă pentru afirmarea drepturilor omului. Astfel, este încurajat rolul de watchdog al organizaţiilor neguvernamentale pentru creşterea transparenţei instituţiilor publice şi influenţarea procesului decizional prin promovarea valorilor democraţiei şi consolidarea statului de drept.


Organizaţiile membre ale proiectului:


Nrcrt

Organizaţia

Telefon

E-mail

Web site

1

Fundaţia Danubis, Filiala Roşiorii de Vede

0726.325.411

0748.221.029

danubius_ong@yahoo.com

 

2

Societatea Handicapaţilor Zalău

0260.610.605

0722.323.726

shzalau@hotmail.com

 

3

Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei -ARTEMIS

0264.598.155

 

afiv-artemis@cluj.astral.ro

 

www.artemis.com.ro

4

Asociaţia Persoanelor cu Surdocecitate din România

0256.474.125

apsrhkeller@yahoo.com

 

5

Fundaţia Agapedia România

0268.476.749

info@agapedia.ro

www.agapedia.ro

6

Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului - GRADO

021.434.90.63

021.430.02.16

office@grado.org.ro,

 

www.grado.org.ro

7

Asociaţia Filantropia Severin

0252.333.049

0252.333039

filantropia_severin@yahoo.com

www.episcopiaseverinului.ro

8

Asociaţia Femina 2000

0233.74.2167

femina2000@gmail.com

www.femina2000.ro

9

Asociaţia 1 Iunie 2001

0238.717.116

0727.465.982

unuiunie2001@yahoo.com

 

10

Asociaţia Română Anti SIDA

0241.619.665

arasct@impromex.ro, aras.ct@arasnet.ro

 

11

Holt România

0241.657.533

constanta@holt.ro

www.holt.ro

12

Asociaţia de Tineret Onestin

0740.006.545

0766.625.214

onestin_mail@yahoo.com

 

www.onestin.ro

13

Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor „EUROACTIV”

0743.203.716

 

euroactiv_institutionalizati@yahoo.com

www.euroactiv.lasuceava.ro

14

Fundaţia Icar Filiala Craiova

0251.595.961

 0351.413.440

mrctcraiova@rdsmail.ro

www.icarfoundation.ro

15

Filiala de Cruce Roşie Vrancea

0237.206.961

 

redcrossro@yahoo.com,

 

 


design by ocswere