current page: Monitorizare           


Despre monitorizare...

Activitatea de monitorizare a început să fie din ce în ce mai mult implementată de organizaţiile neguvernamentale în ultimii ani, având în vedere diferite modalităţi de a studia, investiga şi aduna informaţii. În sensul său tradiţional termenul de „monitorizare” face referire la orice act de observare condus pe o perioadă extinsă de timp, fie într-o manieră constantă, fie într-o manieră intermitentă.

Monitorizarea presupune observarea îndeaproape a unei situaţii sau a unui caz individual ce are drept finalitate determinarea acţiunilor viitoare necesare pentru soluţionarea situaţiei/cazului. Următoarele elemente conturează activitatea de monitorizare:

 • se desfăşoară pe o perioadă lungă de timp;

 • presupune colectarea şi primirea unei mari cantităţi de informaţii;

 •  observarea situaţiei se realizează prin intermediul unor evaluări sau examinări constante şi înmagazinarea documentelor doveditoare;

 •  standardele şi normele sunt utilizate în evaluarea obiectivă a situaţiei sau cazului în discuţie, cu precădere în determinarea aspectelor care nu sunt funcţionale;

 • utilizarea diverselor instrumente în identificarea modului în care situaţia se prezintă în comparaţie cu standardele impuse;

 • produsul activităţii de monitorizare constă într-un raport de monitorizare;

 • raportul prezintă ansamblul elementelor conexe situaţiei şi o bază pentru activităţiile viitoare. 

Astfel monitorizarea este realizată pentru a servii unui scop, acela de a asigura o bază de acţiune în faţa unei anumite situaţii sau caz. Deseori implică descoperirea unor aspecte disfuncţionale şi dacă remediile ce au menirea de a corecta problema funcţionează atunci situaţia, cazul se îndreaptă înspre soluţionare. Tocmai din acest motiv este necesar ca persoana, organizaţia care desfăşoară activitatea de monitorizare să realizeze şi un raport de monitorizare prin care să fie relevate aspectele caracteristice ale situaţiei/cazului, schimbările care au intervenit de la o perioadă la alta asemenea îmbunătăţirilor sau deteriorărilor. Activitatea de monitorizare poate continua pentru o perioadă foarte mare de timp, însă de cele mai multe ori este încheiată în momentul în care situaţia s-a schimbat.

Monitorizarea drepturilor omului reprezintă un aspect al monitorizării prin care se urmăreşte modul în care prevederile legale naţionale sau internaţionale sunt aplicate în situaţii concrete, reale, ori modul în care standardele şi normele internaţionale şi naţionale ale apărării drepturilor omului sunt respectate. Activitatea de monitorizare este necesară şi utilă în:

 •  Strângerea informaţilor cu privire la diverse evenimente, situaţii;

 • Pentru a urmări abuzurile/încălcarea drepturilor omului;

 • Pentru a monitoriza diferite tendinţe şi patternuri care pot fi folosite în acţiuni de prevenire;

 • Pentru a constitui evenimentele care au avut loc la nivelul comunităţii; 

 • Pentru a împuternicii persoanele ce întâmpină diferite probleme prin ascultarea poveştii lor şi prin ai ajuta că trec nu printr-o situaţie personală, ci structurală – monitorii dau oamenilor dezavantajaţi voce, puterea de a vorbi şi de a fi ascultaţi şi îi pot asista în analizarea situaţiei şi dezvoltarea unui strategii pro-active de prevenţie;

 • Pentru a ilustra natura abuzului: frecvenţă, răspândire etc.

 • Pentru a disemina informaţiile legate de astfel de situaţii publicului larg, comunităţii, guvernanţilor, organizaţiilor neguvernamentale şi mass-mediei;

 • Pentru a arăta cum comunitatea internaţională poate susţine mişcarea păcii şi a justiţiei, prin fapte şi analize clare situaţilor legate de drepturile omului;

 • Pentru a genera presiune asupra guvernanţilor în vederea remedierii sau implementării aspectelor legale ce ţin de apărarea drepturilor omului;

 • Pentru a remedia urgent situaţiile în care drepturile diferitelor grupuri dezavantajate au fost încălcate;

 • Pentru a realiza o prezentare de succes în cazurile ce necesită implicarea justiţiei;

 • Pentru a prevede rapoarte alternative cu privire la situaţia respectării drepturilor omului Comisiei de apărare a drepturilor omului din cadrul Naţiunilor Unite sau altor instituţii de apărare a drepturilor omului;

 • Pentru a procura probe ce ar putea fi folosite de către Tribunalul poporului;

 • Pentru a fi folosite în viitor ca probe în procesele legale naţionale sau internaţionale sau ca o sursă a adevărului, o unealtă în procesul de reconciliere astfel încât oamenii să poată coexista.

 

MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL MONITORIZĂRII

 

Titlul proiectului: „DREPTURILE FEMEII DIN ROMANIA INTRE UZ SI ABUZ!"

Organizaţia care l-a derulat: Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România – A.P.F.R.

Link: http://www.apfr.ro/uz-abuz

 

Titlul proiectului: „VIOLENŢA DOMESTICĂ ÎNTRE POLITICI ŞI REALITATE”

Organizaţia care l-a derulat: Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România – A.P.F.R.

Link: http://www.apfr.ro/  - proiecte - în derulare

 

Titlul proiectului: „MONITORIZAREA ADMINISTRAŢIEI LOCALE ÎN PROGRAMELE DE SUPORT PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE”

Organizaţia care l-a derulat: Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România – A.P.F.R.

Link: http://www.apfr.ro/  - proiecte – arhivă – 2003-2004

 

Titlul proiectului: „POLITICI PUBLICE ŞI O FINANŢARE TRANSPARENTĂ ÎN DOMENIUL VIOLENŢEI ÎN FAMILIE”

Organizaţia care l-a derulat: GRADO - Coaliţia Naţională Împotriva Violenţei

Link http://www.grado.org.ro/grado/vif.php  

 

Titlul proiectului: „MONITORIZAREA DREPTURILOR COPIILOR ŞI TINERILOR CU DIZABILITĂŢI MINTALE DIN INSTITUŢIILE PUBLICE”

Organizaţia care l-a derulat: Centrul de Resurse Juridice

Link: http://www.crj.ro/pleduarie.php

 

Titlul proiectului: „RAPOARTE DE MONITORIZARE A INSTITUŢIILOR PSIHIATRICE DIN ROMÂNIA”

Organizaţia care l-a derulat: Centrul de Resurse Juridice

Link: http://www.crj.ro/pleduarie.php

 

Titlul proiectului: „MONITORIZAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI IN SISTEMELE PENITENCIARE IN SISTEMELE MEMEBRE CSI”

Organizaţia care l-a derulat: Institutul de Reforme Penale

Link: http://www.irp.md/activitati.php?act_id=3

 

Titlul proiectului: „GRUPUL DE MONITORIZARE A DREPTURILOR COPILULUI”

Organizaţia care l-a derulat: Salvaţi Copii

Link: http://www.salvaticopiii.ro/romania/ce_facem/programe/infodoc.html

 

Titlul proiectului: „MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PREVEDERILOR PRIVIND EGALITATEA DE ŞANSE”

Organizaţia care l-a derulat: Liga Pro Europa

Link: http://www.proeuropa.ro/drepturile_omului_2004.html

 

Titlul proiectului: „MONITORIZAREA SITUAŢIEI PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CARE TRĂIESC CU HIV/SIDA DIN ROMÂNIA”

Organizaţia care l-a derulat: Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA UNOPA

Link: http://www.apdr.ro/pdf/raport_monitorizare.pdf

 

Titlul proiectului: PROGRAMUL DE MONITORIZARE A ACCESULUI UE. DREPTURILE MINORITĂŢILOR IN ROMANIA (MINORITATEA ROMILOR)

Organizaţia care l-a derulat: Institutul pentru o Societate Deschisa

Link: http://www.romanothan.ro/romana/rapoarte/docs/programul_de_monitorizare_a_acce.htm

 

Titlul proiectului: „ÎMPREUNĂ PENTRU TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ”

Organizaţia care l-a derulat: Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România

Link: http://www.apador.org/

 

Titlul proiectului: „OBSERVAREA ŞI MOITORIZAREA ALEGERILOR”

Organizaţia care l-a derulat: Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului

Link: www.oado.ro

 

Titlul proiectului: „MONITORING REPORT ON CLOSED INSTITUTIONS IN LATVIA”

Organizaţia care l-a derulat: Latvian Centre for Human Rights

Link: http://www.humanrights.org.lv/html/news/publications/29031.html

 

Titlul proiectului: „MONITORING NET OF HUMAN RIGHTS IN IRAQ”

Organizaţia care l-a derulat: MHRI

Link: http://www.nodo50.org/iraq/2004-2005/docs/mhri-1-eng.pdf

 

Titlul proiectului: „GLOBAL MONITORING REPORT”

Organizaţia care l-a derulat: UNESCO

Link: http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=24161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 

Titlul proiectului: „BRIEF MONITORING REPORT BY HUMAN RIGHTS ACTIVISTS ON NEPAL BANDH”

Organizaţia care l-a derulat: INSEC

Link: http://209.85.135.104/search?q=cache:4cCjTI3QXbYJ:www.inseconline.org/  report/jan26.pdf+monitoring+report+human+rights&hl=en&ct=clnk&cd=1

 

Titlul proiectului: „MONITORING REPORT ON AD HOC HUMAN RIGHTS COURT AGAINST GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATION IN EAST TIMOR JAKARTA, INDONESIA”

Organizaţia care l-a derulat: Institute For Policy Research and Advocacy (ELSAM)

Link: http://209.85.135.104/search?q=cache:V8LtG22mzDwJ:socrates.berkeley.edu/~warcrime/ET-ELSAM-Reports/ELSAM05.pdf+monitoring+report+human+rights&hl=en&ct=clnk&cd=4

 

Titlul proiectului: „MAIN MONITORING FINDINGS”

Organizaţia care l-a derulat: EUMAP

Link: http://www.eumap.org/topics/inteldis/reports/main_findings

 

Titlul proiectului: „EDUCATION FOR ALL – GLOBAL MONITORING REPORT”

Organizaţia care l-a derulat: UNESCO

Link: http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=49591&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 

Titlul proiectului: „TRUTH UNDER FIRE”

Organizaţia care l-a derulat: The Palestinian Human Rights Monitoring Group

Link: http://www.phrmg.org/Truth%20Under%20Fire-zaina.pdf

 

Titlul proiectului: „MONITORING REPORT ON CHILDREN AND ADOLESCENTS”

Organizaţia care l-a derulat: ACPD

Link: http://www.acpd.ca/acpd.cfm/en/section/SRResources/articleid/118

 

 

design by ocswere