RO    EN        

current page: Stiri      

 
   
        Statistici  

      Conform bazei de date cu ONG-urile din cele 8 regiuni de dezvoltare din România, aflată pe site-ul Asociatiei eRomania Gateway (eRG), organizaţiile care oferă servicii sociale sunt în număr de 2461, iar în domeniul drepturilor omului şi educaţiei sunt înregistrate un număr de 3876 de organizaţii neguvernamentale. Aceasta corespunde şi cu “Documentul de programare multianuală 2003-2007 a sectorului Societate civilă”, publicat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile care arată că dintr-un număr de 20 000-30 000 (cu o rată de creştere anuală de 10%) de organizaţii neguvernamentale existente în România, numai un număr între 2 500 şi 7 000 dintre acestea sunt active. De asemenea, conform aceluiaşi studiu, sectorul nonprofit din România rămâne unul predominant urban: “din numărul total de ONG-uri, cele localizate în mediul rural reprezintă între 10% si 14%. Şi distribuţia geografică rămâne una inegală, judeţele din sud-estul României, de exemplu, prezentând o rată foarte scăzută a vieţii asociative”. Dintre ONG-urile active doar un număr de 125 sunt înregistrate ca desfăşurând activităţi de advocacy, multe acţionând în domeniul persoanelor cu dizabilităţi, protejarea mediului sau programe care vizează tinerii, potrivit bazei de date a organizaţiei CENTRAS. Deşi numărul acestora nu este foarte mare, aşa cum arată “Documentul de programare multianuală 2003-2007 a sectorului Societate civilă“, “ONG-urile din România au înregistrat succese notabile în sensibilizarea opiniei publice, prin organizarea unor campanii de presă şi a unor dezbateri publice, pe teme ca: protecţia mediului, violenţa domestică, reforma electorală, sănătate”. Cu toate că “furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri continuă să se extindă, atât din punct de vedere teritorial, cât şi al ariei de servicii oferite, iar organizaţiile au început să sensibilizeze opinia publică cu privire la problemele sociale, intervenţiile ONG-urilor referitoare la schimbările legislative şi ale politicilor publice nu au atins încă rezultatele scontate”. Aceasta se datorează, aşa cum subliniază şi raportul de mai sus, atât serviciilor furnizate, care nu corespund întotdeauna nevoilor, cât şi capacităţii limitate a ONG-urilor româneşti de a-şi extinde aria serviciilor oferite şi de a creşte numărul beneficiarilor.

 

 

 
   
        Training pe Monitorizarea Instituţiilor Publice  

      In data de 27- 30 Martie 2008 a avut loc la Sighisoara trainingul pe Monitorizarea Institutiilor Publice. Trainingul face parte din programul de capacitare a ONG-urilor derulat in cadrul proiectului ONG Proactiv- Promovare, actiune şi instruire pentru ONG-uri, finantat de Uniunea Europeana prin programul Phare 2005 Consolidarea democratiei din Romania, Componenta 2 - Democraţie, drepturile omului, statul de drept, independenţa justitiei si lupta impotriva coruptiei. La training au participat persoanele desemnate de organizatiile admise in urma procesului de selectie fiind semnate contractele de colaborare. In cadrul trainingului au fost atinse următoarele teme: delimitari conceptuale ale monitorizarii, rolul organizaţiilor in monitorizarea institutiilor publice, responsabilitatile institutiilor publice In ceea ce priveste apararea drepturilor omului,au fost abordate temele: cadrul legislativ care face posibila activitatea de monitorizare, evaluarea nevoilor de monitorizare ale organizatiilor, construirea planului de monitorizare, prezentarea metodelor şi instrumentelor de monitorizare, valorificarea rezultatelor monitorizarii.

 

 

 
<<<     2 / 2     >>>

design by ocswere